Turniej szachowy 4.08.2018 r. w godz. 9-12

Turniej Szachowy o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Krasnopol    Krasnopol, 04.08.2018 r.

https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/6295280873897984/signup

 1. Organizatorzy:
 • Gminne Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu.
 1. Termin i miejsce:
 • 04.08.2018 r. – Zespół Szkół w Krasnopolu, ul. Wojska Polskiego 63.
 • Terminarz:

– potwierdzenie udziału                – do g. 8.45

– rozpoczęcie i rundy I-VII  – 09.00-12.00

– zakończenie                                      – ok. 12.15.

III. Uczestnictwo, zgłoszenia:

 • W zawodach mogą uczestniczyć wszyscy chętni zgłoszeni w terminie (do 1 sierpnia 2018 r.)
  w ramach jednej grupy turniejowej. Ilość miejsc jest ograniczona.
 • Brak opłaty wpisowego.
 • Zgłoszenie wysyłamy wyłącznie na serwis turniejowy zawodów:

https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/6295280873897984/signup

 1. System rozgrywek i tempo gry:
 • Obowiązuje system szwajcarski na dystansie 7 rund z czasem 10 minut + 5 sekund za każdy ruch.
 1. Klasyfikacja:
 • Miejsca w turnieju ustala się na podstawie ilości zdobytych punktów licząc 1 punkt za wygraną partię, 0,5 punktu za remis i 0 za przegraną, a w razie ich równości decyduje wartościowanie Buchholza śr. i pełnego oraz liczba zwycięstw.
 1. Nagrody:
 • Zwycięzcy w kategoriach OPEN otrzymają 3 puchary.

VII. Postanowienia końcowe:

 • Organizator zapewnia sprzęt szachowy.
 • Za opiekę, stan zdrowia w zawodach oraz ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub lub prawny opiekun delegujący zawodnika do udziału w turnieju.
 • Obowiązywać będą aktualne Przepisy Gry FIDE i Kodeks Szachowy PZSzach.
 • Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.