Regulamin

Regulamin VII Biegu Wśród Krasnych Pól (planowany termin 7.08.2022 r.)

CEL BIEGU

Popularyzacja kultury fizycznej, zdrowego trybu życia oraz biegania jako jednej z form aktywności fizycznej, promocja wspólnych działań na rzecz lokalnej społeczności, promocja Gminy Krasnopol.

ORGANIZATOR

Organizatorem Zawodów jest Gminne Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu.

… wkrótce dalsza część