ZAPISY BIEG DLA MŁODZIEŻY

UWAGA !!!  Rejestracji zawodnika w systemie dokonuje zgodnie z oświadczeniem rodzic lub opiekun prawny.

Uwaga !!! Bieg Młodzieży – ogólny limit 120 miejsc – w przypadku osiągnięcia limitu zapisy zostaną zakończone przed 23.05.2022 r. – ZAPISY ZAKOŃCZONO

 

REGULAMIN

OŚWIADCZENIE

RODO