V edycja Bieg Wśród Krasnych Pól

V edycja Bieg Wśród Krasnych Pól 3 sierpnia 2019 r. (sobota)

PROGRAM
08:00 – 10:30 praca Biura Zawodów,
10:00 – 10:40 transport zawodników na start Biegów
11:00 Start BIEG 5,3 km
11:10 Start Nordic Walking 5,3 km
11:10 Start BIEG 12,5 km
13:10 dekoracja zwycięzców

BIEG DLA MŁODZIEŻY 0,8 km
08:00 – 10:20 praca Biura Zawodów, wydawanie pakietów startowych
10:20 zbiórka uczestników Biegu dla młodzieży (w rejonie mety biegu)
10:25 transport uczestników na start Biegu dla młodzieży
10:45 start kategorii Bieg dla młodzieży 800 m
13:10 dekoracja zwycięzców

Udział w V edycji Biegu Wśród Krasnych Pól jest bezpłatny. Organizator rezygnuje z pobierania opłaty startowej. Z uwagi na charytatywny charakter Biegu mogą Państwo dobrowolnie przekazać 1% podatku lub darowiznę na rzecz dziecka niepełnosprawnego zamieszkującego na terenie gminy Krasnopol.

________________________________________________________________________________
KRS 0000226036      cel szczegółowy:  „MIŁOSZ CIEŚLUKOWSKI”

Konto do wpłat: Bank Spółdzielczy w Rutce Tartak

51 9367 0007 0010 0017 3762 0001

(w tytule wpłaty prosimy podać: Miłosz Cieślukowski)

SUWALSKIE STOWARZYSZENIE OPIEKI PALIATYWNEJ W SUWAŁKACH
ul. WOJSKA POLSKIEGO 7

________________________________________________________________________________
KRS 0000037904 cel szczegółowy:    „11490 MILEWSKI DANIEL”

Konto do wpłat: Alior Bank SA

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

(w tytule wpłaty prosimy podać: 11490 Milewski Daniel darowizna na pomoc i ochronę zdrowia)

FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
ul. ŁOMIAŃSKA 5, 01-685 WARSZAWA

_______________________________________________________________________________
KRS 0000037904  cel szczegółowy:   „11870 ORZECHOWSKI DANIEL”

Konto do wpłat: Alior Bank SA

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

(w tytule wpłaty prosimy podać: 11870 Orzechowski Daniel darowizna na pomoc i ochronę zdrowia)

FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
ul. ŁOMIAŃSKA 5, 01-685 WARSZAWA

______________________________________________________________________________

KRS 0000249753       „PATRYK URYNOWICZ”

Konto do wpłat:  Bank Pekao S.A. VII O/Warszawa

76 1240 1109 1111 0010 1163 7630

(w tytule wpłaty prosimy podać: Patryk Urynowicz)

FUNDACJA „NASZE DZIECI”

______________________________________________________________________________

KRS 0000367058 „JAKUB ŚWIACKI”

Konto do wpłat: BANK SPÓŁDZIELCZY w SUWAŁKACH

20 9359 0002 0026 2756 2000 0001

(w tytule wpłaty prosimy podać: JAKUB ŚWIACKI – darowizna na rehabilitację)

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach

______________________________________________________________________________

KRS 0000321667 „ NATALIA JADESZKO”

Konto do wpłat:  BS Rutka Tartak

32 9367 0007 0010 0019 1939 0001

(w tytule wpłaty prosimy podać: NATALIA JADESZKO – darowizna na rehabilitację)

Stowarzyszenie Suwalskie Hospicjum

______________________________________________________________________________

NR KRS 0000114345:  „ALEKSANDRA POPŁAWSKA”

Konto do wpłat: Bank Pekao S.A. O/Warszawa

15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

z dopiskiem leczenie i rehabilitacja Oli Popławskiej.

TPD Oddział Okręgowy Suwałki

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny w Warszawie