Poznaj walory przyrodnicze gminy Krasnopol

Walory przyrodnicze gminy wpływają na atrakcyjność turystyczną jej obszaru. Znajdujące się na terenie gminy Krasnopol liczne jeziora: Jegliniec, Gremzdel, Długie, Szejpiszki, Płaskie, Białe, Żubrowo, Głuche, Dzimitrowo, Klejwy, Dowcień, Boczniel oraz rzeki: Czarna, Marycha, Czarna Hańcza, Żubrówka i Pawłówka sprawiają, że jest to teren doskonały do uprawiania turystyki, zwłaszcza wodnej. Urozmaicona rzeźba terenu, rozległe lasy przyciągają miłośników wędrówek pieszych, rowerowych, grzybiarzy. Dzięki coraz bardziej popularnej w gminie agroturystyce spędzić tu można wczasy ekologiczne u rolników.

Bardzo atrakcyjny przyrodniczo jest położony wśród morenowego krajobrazu Las Krasnopolski, w którym występuje wiele gatunków roślin i zwierząt, m.in. w borze bagiennym zachowało się – jedno z kilku w Polsce – stanowisko reliktowej rośliny z okresu polodowcowego – chamedafne północnej. Atrakcją jest też rezerwat przyrody Ostoja Bobrów „Marycha”, zajmujący powierzchnię 56,13 ha. Utworzony został dla ochrony żeremi i miejsc lęgowych bobrów.

Dlatego też Gmina Krasnopol zaprasza wszystkich chętnych do aktywnego i przyjemnego wypoczynku. Niewątpliwym plusem gminy jest to, że ponad jedną czwartą jej powierzchni zajmuje Wigierski Park Narodowy.

Prawdziwym cudem natury jest rzeka Czarna Hańcza, która krętą wstęgą toczy swe wody przez ukwiecone łąki naszej gminy, a od Wysokiego Mostu – przez najpiękniejsze zakątki Puszczy Augustowskiej. Jest największą rzeką Wigierskiego Parku Narodowego oraz jedną z najważniejszych na Suwalszczyźnie. Ma prawie 142 km długości, z czego 15 km przebiega przez park. Dno rzeki porasta roślinność (strzałka wodna, grążele żółte), w której żyją liczne bezkręgowe larwy owadów, mięczaki i skorupiaki. I oczywiście ryby, aż 17 gatunków, z których cztery (strzebla potokowa, koza, piskorz i różanka) objęte są ścisłą ochroną. Leniwy bieg rzeki, nabrzeżna roślinność i ryby w krystalicznie czystej wodzie dostarczają płynącym Czarną Hańczą kajakarzom niezapomnianych przeżyć. Rzeka przecina miejscowości: Mikołajewo, Maćkowa Ruda i Buda Ruska. Stanowi jedną z najpiękniejszych oraz najczęściej odwiedzanych tras kajakowych w Polsce. U jej brzegów rozciągają się pola namiotowe, kwatery agroturystyczne, w których gospodynie oferują najwspanialsze tradycyjne wyroby kulinarne. Skosztować możemy zarówno kartaczy, babki, kiszki ziemniaczanej, jak również wędlin przygotowanych według własnej receptury. Atrakcją są wędzone na złoty kolor ryby: sielawa, węgorz czy sieja, pochodzące z miejscowych jezior. Na deser podelektować się możemy sękaczem wypiekanym tradycyjną metodą nad rozpalonym ogniem. Smakoszom miodu liczne pasieki polecają wysokiej jakości miód zarówno czerwcowy, jak i spadziowy.

Bogactwa przyrody, jej uroków i piękna nie da się tak obrazowo opisać w kilku zdaniach, trzeba tu przyjechać, obejrzeć i posłuchać, a na pewno każdy zostawi tutaj „cząstkę siebie”, a ze sobą zabierze tylko same piękne i dobre wspomnienia.

http://www.krasnopol.pl/art,90,turystyka.html