RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej: „Rozporządzenie”) informujemy, iż będą przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Gminne Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu, danych osobowych.

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzania informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gminne Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu z siedzibą w Krasnopolu ul. 1 Maja 1.
 2. Telefoniczny kontakt 87 5164033 lub adres e-mail: biegwsrodkrasnychpol@gmail.com
 3. Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, wiek, adres e-mail, klub, miasto, telefon, płeć;
 4. Dane osobowe gromadzone są podczas rejestracji uczestnika na biegi: BIEG 12,5 km / NORDIC WALKING 10,8 km/BIEG MŁODZIEŻY 0,8 km;
 5. Na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia, Gminne Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu przetwarza dane osobowe w następujących celach:
 • umieszczenia danych w wewnętrznym systemie uczestników Biegu Wśród Krasnych Pól;
 • przygotowania i wydrukowania numerów startowych;
 • przygotowania i wydania pakietów startowych;
 • przygotowania i wydrukowania list startowych oraz umieszczenia list na stronie internetowej  www.wsrodkrasnychpol.pl , www.facebook.com/wsrodkrasnychpol ;
 • rozwieszenia list startowych w Biurze Biegu Wśród Krasnych Pól;
 • przygotowania, wydrukowania list z wynikami poszczególnych biegów i  wywieszenia list w Biurze Biegu Wśród Krasnych Pól;
 • umieszczenia list z wynikami poszczególnych biegów na stronie internetowej www.wsrodkrasnychpol.pl , www.facebook.com/wsrodkrasnychpol ;
 • umieszczenia danych na listach osób do dekoracji pucharowej;
 • udzielenia informacji oraz weryfikacji poprawności zapisów na poszczególne biegi w Biurze Biegu Wśród Krasnych Pól;
 1. Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez GMINNE CENTRUM CZYTELNICTWA I KULTURY W KRASNOPOLU, przez który rozumieć należy organizację wydarzenia BIEGU WŚRÓD KRASNYCH PÓL;
 2. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3 powyżej, dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.

Odbiorcami danych mogą być:

 • Członkowie zwyczajni i wspomagający GMINNE CENTRUM CZYTELNICTWA I KULTURY W KRASNOPOLU ;
 • podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy, przygotowujący i drukujący numery startowe;
 • podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy, przygotowujący i drukujący listy z wynikami poszczególnych biegów;
 • wolontariusze GMINNEGO CENTRUM CZYTELNICTWA I KULTURY W KRASNOPOLU ;
 • firmy i kierowcy pojazdów współpracujących z GMINNYM CENTRUM CZYTELNICTWA I KULTURY W KRASNOPOLU  przy organizacji BIEGU WŚRÓD KRASNYCH PÓL;
 • pozostali uczestnicy BIEGU WŚRÓD KRASNYCH PÓL;
 • użytkownicy strony internetowej www.wsrodkrasnychpol.pl,
 •  www.facebook.com/wsrodkrasnychpol ;
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 5 celów, w stosunku do danych przetwarzanych w celu wskazanym w pkt. 5 lit. a, do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 2. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany jak również w formie profilowania.
 3. W związku z przetwarzaniem przez GMINNE CENTRUM CZYTELNICTWA I KULTURY W KRASNOPOLU danych osobowych, przysługuje:
 • prawo dostępu do treści danych;
 • prawo do sprostowania danych;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 1. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez GMINNE CENTRUM CZYTELNICTWA I KULTURY W KRASNOPOLU danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do właściwego organu będącego jego następcą).
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału w BIEGU WŚRÓD KRASNYCH PÓL
 3. GMINNE CENTRUM CZYTELNICTWA I KULTURY W KRASNOPOLU nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych.
 4. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez GMINNE CENTRUM CZYTELNICTWA I KULTURY W KRASNOPOLU prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych   Zbigniewem Walickim rodo@optinex.pl