Bieg młodzieży

Biegu Młodzieży w ramach Biegu Wśród Krasnych Pól  – 3.06.2022 r. (piątek)

Organizatorem Zawodów jest Gminne Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu, Gmina Krasnopol oraz Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krasnopolu.

CEL

 • Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 • Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

TERMIN I MIEJSCE BIEGU MŁODZIEŻY

Biegi odbędą się 3.06.2022 r. (środa) w godz. 9:00 – 10:30, na Stadionie  250 – lecia Krasnopola przy Szkole Podstawowej w Krasnopolu (ul. Wojska Polskiego 63)

PROGRAM

08:00 – 08:45  – rejestracja zawodników w  Biurze Zawodów, wydawanie numerów startowych

09:00 – 10:30 – rozpoczęcie zawodów,  starty na dystansach 100 m, 600 m  i 900 m

10:30 – 11:00  – uroczysta dekoracja

11:00 – 11:10 – zakończenie Biegu Młodzieży

 DYSTANS I KATEGORIA WIEKOWA

 Dystans jaki zawodnicy mają do pokonania uzależniony jest od roku urodzenia uczestników.

Dystans biegów w kategoriach jest orientacyjny i może ulec zmianie (+/- 50 metrów).

Biegi  będą rozgrywane w następujących kategoriach:

 • 2013 r. – 2015 r. – dystans 100 metrów, dziewczęta
 • 2013 r. – 2015 r. – dystans 100 metrów, chłopcy
 • 2010 r. – 2012 r. – dystans 600 metrów, dziewczęta
 • 2010 r. – 2012 r. – dystans 600 metrów, chłopcy
 • 2007 r. – 2009 r. – dystans 900 metrów, dziewczęta
 • 2007 r. – 2009 r. – dystans 900 metrów, chłopcy

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Udział w zawodach jest dobrowolny i wymaga zgody rodzica/opiekuna prawnego zawodnika, oraz rejestracji u nauczyciela wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej w Krasnopolu lub stronie Biegu Wśród Krasanych Pól do dnia 23.05.2022 r..
 • Odebranie pakietu startowego w dniu zawodów, oraz zgłoszenie się na start bezpośrednio po komunikacie sędziego o rozpoczęciu przygotowań do biegu na danym dystansie.
 • W trakcie trwania zawodów każdy z zawodników jest obowiązany mieć  przypięty do koszulki otrzymany  numer startowy.
 • W momencie weryfikacji/odbioru numeru startowego,  podczas  i po biegu, obecność rodzica lub prawnego opiekuna jest obowiązkowa. Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko przed, w trakcie i po biegu. Powyższy wymóg nie dotyczy uczniów Szkoły Podstawowej  im. Jana Pawła II w Krasnopolu będących pod opieką Nauczyciela.
 • Rodzic/Opiekun prawny dziecka poprzez dostarczenie podpisanych oświadczeń potwierdza, że: zapoznał się z regulaminem biegu, zawodnik nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w biegu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do biegu należy dokonać u  nauczyciela wychowania  fizycznego Szkoły Podstawowej w Krasnopolu lub na stronie internetowej Biegu Wśród Krasnych Pól w terminie od 10.05.2022 r. do 23.05.2022r.

Organizator nie przewiduje możliwości zapisania się do biegu po dniu 23.05.2022 r., oraz w dniu biegów.

Podczas elektronicznej rejestracji wymagane będzie podanie następujących danych zawodnika: Imię i Nazwisko, miejscowość, rok urodzenia, nr telefonu, czynny adres e-mail – rodzica/opiekuna. Wymagane oświadczenie i zgoda rodziców/opiekunów wypełnić (dostarczyć)  należy w biurze zawodów w trakcie  odbierania pakietu startowego. Ustalony limit  startujących w zawodach: 70 – decyduje kolejność zgłoszenia (w przypadku dużego zainteresowania organizator może zwiększyć liczbę zawodników.

OPŁATA STARTOWA

Bieg jest bezpłatny

W dniu 30.05.2022 r.  w oparciu o niekorzystne prognozy pogody na najbliższe dni, w tym 1.06.2022 r., zdecydowaliśmy się przesunąć termin biegu na dzień 03.06.2022 r.