Bieg młodzieży

„BIEGI MŁODZIEŻY” odbędą się w dniu 8.08.2021 o godz. 11:30 na Stadionie  250 – lecia Krasnopola przy Szkole Podstawowej w Krasnopolu (ul. Wojska Polskiego 63)

Link – strona z zapisami do biegów 100, 300, 600 i 900 m (planowana liczba uczestników została przekroczona, możliwość rejestracji zawodników została wstrzymana – 13.07.2021 godz. 20:30)

LISTA  STARTOWA na dzień 1.08.2021 r.

Regulamin Biegu Młodzieży w ramach biegu Wśród Krasnych Pól 8.08.2021 r.

ORGANIZATOR BIEGU

Organizatorem Zawodów jest Gmina Krasnopol wraz z Gminnym Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu

 CEL

 • Promowanie zdrowego stylu życia oraz integracja pokoleń mieszkańców.
 • Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 • Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

TERMIN I MIEJSCE BIEGU MŁODZIEŻY

Bieg odbędzie się 8.08.2021 r. (niedziela) godz. 11:30 na Stadionie  250 – lecia Krasnopola przy Szkole Podstawowej w Krasnopolu (ul. Wojska Polskiego 63)

PROGRAM:

9:00 – 11:00  rejestracja w  Biurze Zawodów, wydawanie numerów startowych (Stadion 250-lecia Krasnopola)
11:30 rozpoczęcie zawodów
11:30 – 14:00  starty na dystansach 100 m, 300 m, 600 m  i 900 m
11:40 – 14:00  dekoracja zwycięzców biegów –  po każdym z dystansów (na bieżąco)
14:00   zakończenie Biegu Młodzieży

 

DYSTANS I KATEGORIA WIEKOWA

 • Dystans: 100 m dla młodzieży rocznik 2014
 • Dystans: 100 m dla młodzieży rocznik 2013
 • Dystans: 300 m dla młodzieży rocznik 2012
 • Dystans: 300 m dla młodzieży rocznik 2011
 • Dystans: 600 m dla młodzieży rocznik 2010
 • Dystans: 600 m dla młodzieży rocznik 2009
 • Dystans: 900 m dla młodzieży roczniki: 2008, 2007 i 2006

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Udział w zawodach jest dobrowolny i wymaga zgody rodzica/opiekuna prawnego zawodnika, oraz rejestracji na stronie biegu lub u nauczycieli wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej w Krasnopolu w terminie 17.05.2021 do 22.06.2021 r.
 • Każdy zawodnik otrzyma numer startowy, który należy przypiąć do koszulki.
 • W momencie weryfikacji/odbioru numeru startowego oraz podczas  i po biegu, obecność rodzica lub prawnego opiekuna jest obowiązkowa. Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko przed, w trakcie i po biegu.
 • Rodzic/Opiekun prawny dziecka oświadcza że zapoznał się z regulaminem biegu.
 • Zgłaszający do biegu rodzice/opiekunowie prawni oświadczają, że start dzieci jest na ich wyłączną odpowiedzialność i że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w biegu.
 • Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania ograniczeń obowiązujących, w dniu zawodów, w związku z zagrożeniem COVID-19.

 

ZGŁOSZENIA

Zapisy  na stronie internetowej Biegu Wśród Krasnych Pól w terminie 15.05.2021 do 1.08.2021 r. lub wyczerpania limitu miejsc (70 osób);

u nauczycieli wychowania  fizycznego Szkoły Podstawowej w Krasnopolu w terminie 17.05.2021 do 22.06.2021 r.

Podczas elektronicznej rejestracji wymagane będzie podanie następujących danych zawodnika: Imię i Nazwisko, miejscowość, rok urodzenia, nr telefonu opiekuna prawnego i czynny adres e-mail. Wymagane oświadczenie i zgoda rodziców/opiekunów wypełnić (dostarczyć)  należy w biurze zawodów w trakcie  odbierania pakietu startowego. Ustalony limit  startujących w zawodach: 70 – decyduje kolejność zgłoszenia (w przypadku dużego zainteresowania organizator może zwiększyć liczbę zawodników. Liczba uczestników nie może być większa od  dopuszczalnej określonej w przepisach związanych z zagrożeniem COVID – 19)

OPŁATA STARTOWA

Opłata startowa za bieg: bezpłatny

KLASYFIKACJE I NAGRODY

Klasyfikacja w podziale na  dziewczęta i chłopców w biegach na 100, 300, 600 i 900 m. Organizator przewiduje nagrody (medale lub puchary) za zajęcie miejsc 1-3 w poszczególnych biegach (kategoriach).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Organizator, zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania danych osobowych, oraz zdjęć w celu opublikowania lub przedstawienia imion, nazwisk dzieci na stronach internetowych organizatora w tym stronie i profilu facebookowym  Biegu Wśród Krasnych Pól.
 • Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad (w szczególności zasad fair play) i przepisów w tym ograniczeń obowiązujących w dniu zawodów w związku z zagrożeniem COVID-19,
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
 • Za rzeczy pozostawione lub zagubione organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 • Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko – uczestnika.
 • W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 • Rodzice (lub opiekunowie) uczestników zawodów wyrażają też zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Zawodów, zgodnie z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych zamieszczoną na stronie organizatora (do podpisania (dostarczenia) w biurze zawodów).

EWENTUALNE ZMIANY REGULAMINU

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu związanych z procesem organizacyjnym zawodów. Ewentualne zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie Organizatora: www.wsrodkrasnychpol.pl

Rodzice (lub opiekunowie) uczestników zawodów i zawodnicy są zobowiązani do zapoznawania się z regulaminem wraz z ewentualnymi zmianami oraz jego przestrzegania.

Biegi odbędą się pod warunkiem możliwości prawnych organizacji, zgodnie z z obowiązującymi w dniu zawodów obostrzeniami  związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

ANEKS do regulaminu :

zmienia się

KLASYFIKACJE I NAGRODY

Klasyfikacja w podziale na  dziewczęta i chłopców w biegach na 100, 300, 600 i 900 m. Organizator przewiduje nagrody (puchary) za zajęcie miejsc 1-3 w poszczególnych biegach.

na

KLASYFIKACJE I NAGRODY

Klasyfikacja w podziale na  dziewczęta i chłopców w biegach na 100, 300, 600 i 900 m. Organizator przewiduje nagrody (medale lub puchary) za zajęcie miejsc 1-3 w poszczególnych biegach (kategoriach).