10 km 2.08.2020 r godz. 14:00 Leśny Bieg

Baza i Biuro Zawodów zlokalizowane w siedzibie organizatora Gminne Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu

Krasnopol ul. 1 Maja 1 (11:00 – 13:30 praca Biura Zawodów, wydawanie pakietów startowych)

BIEG odbędzie się na terenie gminy Krasnopol.   Długości trasy to ok. 10 km, wyłącznie leśne drogi (szutrowe, trawiaste).

START: 2 sierpnia 2020 r., o godz. 14 :00  Gmina Krasnopol, Krasnopol – Ostoja Bobrów Marycha  polana zlokalizowana na działce 2582/2.

Transport z BIURA ZAWODÓW na Start zapewnia Organizator (13:15 – 13:45 transport zawodników na start Biegu) – powrót również 🙂

PROGRAM
BIEG 10 km
11:00 – 13:30 praca Biura Zawodów, wydawanie pakietów startowych
13:15 – 13:45 transport zawodników na start Biegu
14:00 – 14:30 start kategorii Bieg
ok. 14:40 przybycie pierwszego zawodnika
16:00 limit czasu
16:00 dekoracja zwycięzców

ZAPRASZAMY